Uhonorowanie najlepszych kazachstańskich firm odbyło się w uroczystej atmosferze w Domu recepcyjnym «Оңтүстік» w Shymkencie – mieście o niesamowitej historii i największym ośrodku przemysłowym w kraju.

Prestiżowe nagrody za przyczynianie się do dobrobytu gospodarki Kazachstanu oraz  rozwój zagranicznych stosunków gospodarczych zostały przedstawione liderom najbardziej udanych przedsiębiorstw i organizacji, które mają zasłużony autorytet w zakresie prowadzenia przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Analiza ratingowa eksportu / importu, geografii, działalności gospodarczej, dywersyfikacji działalności, ujawniła, że nasza firma należy do najlepszych w Kazachstanie. To mówi o naszym sukcesie, stabilności finansowej i konkurencyjności. Nasze przedsiębiorstwo wyprzedziło firmy prowadzące zagraniczną działalność gospodarczą oraz zajęło wiodącą pozycję w Narodowym Biznesie.

W ten sposób, połączenie rozsądnej strategii rozwoju  i doskonałości zawodowej sprowadziło do nas prestiżową nagrodę Export Import Award 2018. Medal przedsiębiorstwa Import Export Award 2018, Certyfikat przedsiębiorstwa Import Export Award 2018 został nam wręczony za wkład w rozwój gospodarki narodowej, pozycjonowanie Republiki Kazachstanu na arenie międzynarodowej jako kraju rozwiniętego gospodarczo. Leader of foreign economic activity («Lider zagranicznej działalności gospodarczej») Medal For success in foreign economic activity («Za Sukces w zagranicznej działalności gospodarczej»)

Status eksportera / importera roku jest potwierdzeniem niezawodności, zaufania klientów i partnerów. TOP rankingu «EKSPORTER / IMPORTER ROKU» zostały przyznane tylko firmom, które spełniają międzynarodowe standardy jakości w zakresie wytwarzania produktów i usług, skutecznie prowadzą zagraniczną działalność gospodarczą, a tym samym rozwijają gospodarkę Kazachstanu.